Đặc sản Miến Việt Cường Hóa thượng

27.500 VNĐ

NGUYÊN LIỆU

100% bột Dong nguyên chất được trông từ vùng Bắc Kạn, Lặng sơn ,Cao bằng…
+Đảm bảo Chất lượng vệ sinh An toàn thực phẩm
+Không sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm

Mua ngay Đọc tiếp